8. Sınıf LGS Matematik Öğrencileri için PİSA Soruları Çöz 2

137

Eğitim sistemimizin test etmek amacıyla OECD ülkeleri arasında yapılan PİSA matematik sorularını sizler için online haline getirdik. 8. sınıf matematik LGS sınavı için hazırlanan öğrenci ve matematik öğretmenlerinin kullanabileceği testi mutlaka inceleyin.

1. Hale, bir yolculuğunda ilk 10 dakikada 4 km ve sonraki 5 dakikada 2 km bisiklet sürmüştür. Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

2. Hale, teyzesinin evine gitmek için 6 km bisiklet sürmüştür. Hız ölçer, yolculuğunun tamamı için Hale’nin ortalama hızının 18 km/h olduğunu göstermiştir. Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

3.  Kat ettiği mesafe 120 000 kilometreden fazla olmayacak.  2000 yılı veya daha sonrasında üretilmiş olacak.  İstenen fiyat 4500 zedden fazla olmayacak. Hangi araba Ceren’in şartlarını karşılamaktadır?

4. Hangi arabanın motor hacmi en küçüktür?

5. Aşağıdaki çizimler, farklı “basit” modellerin arkadan görünüşlerini göstermektedir. Bu çizimlerden sadece bir tanesi Gökhan’ın seçtiği yukarıdaki modelle aynıdır. Gökhan’ın seçtiği model hangisidir?

6. İki kapı kanadı arasındaki açı kaç derecedir?

7. Kapı bir dakikada 4 tam tur atmaktadır. Kapının üç bölümünün her birinde en fazla iki insanın sığacağı kadar yer vardır. 30 dakikada bu kapıdan binaya giriş yapabilecek insan sayısı en fazla kaçtır?

8. SORU:

9. Mine tezgâhın dış kenarı boyunca yeni bir kenarlık yapmak istemektedir. Mine’nin ihtiyacı olan kenarlığın toplam uzunluğu nedir?

10. Mine dükkâna yeni bir zemin döşemesi yaptıracaktır. Servis alanı ve tezgâh haricindeki dükkânın döşeme yapılacak toplam alanı nedir?

Yorumlar