8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Teen Life Online Testi

810

8. sınıf TEOG öğrencileri ve ingilizce öğretmenleri için hazırladığımız 8. sınıf ingilizce 2. ünite teen life testini online çözün veya öğrencilerinize çözdürün. TEOG ingilizce sınavında teen life ünitesindeki eksikliklerinizi görün, sınavda sorun yaşamayın.

1. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

2. I don’t like hiking. I think it’s very ........................ .

3. Fred ................... hanging out with his friends.

4. Gina: ......................................... ? Meg: Eggs,cheese and orange juice.

5. “What kind of music do you like listening to?” Seçeneklerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı olamaz?

6. Brad: ..................... do you eat fast food or junk food? Emre: Once a month.

7. watch – newspapers – usually – evenings – in – TV – the . Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime boşta kalır?

8. early / sister / up / Sunday / never / on / gets / my Yukarıdaki kelimelerden kurulan anlamlı cümle hangi seçenekte doğru verilmiştir?

9. I don’t like listening to classical music. I think it is ................... .

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

11. My mother is a teacher. She .................. at a school in the city centre.

12. Jason: ..................... do you usually get up on Saturdays? Nelly: at 10:00.

13. I always have dinner with my family at 7 p.m. ..................., I watch my favourite TV programme.

14. I really like winter sports. I ......................... try snowshoeing.

15. “How often do you eat pizza?” Seçeneklerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı olamaz?

Yorumlar