8. Sınıf Fen Bilimleri LGS İlk 3 Ünite Online Değerlendirme Çalışması

51

8. sınıf fen bilimleri liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için hazırladığımız 1. 2. ve 3. ünite online değerlendirme çalışmasını mutlaka inceleyin. 8. sınıf ilk 3 ünite değerlendirme çalışması gibi pek çok lgs etkinliğini teogcalis.com sitesinde bulabilirsiniz.

1. Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıda bazı elementlerin atom numarası ve periyodik tablodaki yerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Aşağıda bazı hücre örnekleri verilmiştir. I. Yumurta ana hücresi II. Deri hücresi III. Sperm hücresi Buna göre bu hücrelerden hangisi ya da hangileri mayoz bölünme geçirebilir?

4. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kimyasal tepkimeye örnek olarak verilebilir?

5. Aşağıdaki değişimlerden hangisi ergenlik döneminde sadece kızlarda meydana gelir?

6. A elementi metal, B elementi ametal, C elementi ise soy gazdır. Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

7. Aşağıda bazı bileşikler verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerden hangisi asidik ve bazik özellik bakımından diğerlerinden farklıdır?

8. Sırasıyla limon, elma ve çilekte bulunan asit çeşitleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9. Demirin paslanması .................... yanma olayına örnek olarak verilebilir.

10. Yeşil elmanın pH değeri, amonyak maddesinin pH değerinden ........................ .

11. Atomları ya da molekülleri bir arada tutan kuvvetlere ................................ adı verilir.

12. Oda sıcaklığında (koşullarında) ................. metali hariç tüm metaller katı halde bulunurlar.

13.Atom numarası 12 olan Mg elementi ................. periyot, 2A grubunda yer alır.

14. ......................... hücre bölünmesi çok hücreli canlılardan üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.

15. Bir kimyasal tepkimede giren maddelerin kütlesi, oluşan maddelerin kütlesine eşittir.

16. Kimyasal tepkimelerde atomlar değişerek yeni atom türlerine dönüşürler.

17. Halk arasında tuz ruhu olarakda bilinen temizlik malzemesinin adı 'Hidroklorik Asit'tir.

18. İyonik bağlı bileşikler oluşurken; metaller elektron alır, ametaller elektron verir.

19. Periyodik tablonun altına iki sıra daha ekleyen bilim insanı Henry Moseley'dir.

20. Basit makineler iş kolaylığı sağlarlar o yüzden "ütü" de bir basit makinedir.

Yorumlar